Onsdag kveld var det duket for prisutdeling og festivitas for å dele ut prisen til «Årets Kraftkvinne 2022». Det var olje- og energiminister Terje Aasland som delte ut prisen under arrangementet i Oslo.

Noen dager før prisen til «Årets Kraftkvinne» skal deles ut har Europower fått anledning til å slå av en prat med det som er årets vinner.

I juryens begrunnelse trekkes det frem at årets vinner har markert seg som en «sentral tenker og arkitekt bak en ny nettleiemodell med bred tilslutning».

Og årets vinner er altså Anne Sagstuen Nysæther, som er direktør for Nettstrategi i Elvia. I over 15 år har hun jobbet i konsernet – fra den delen av konsernet som het Eidsiva Energi og Eidsiva Nett.

Til Europower forteller Nysæther at hun ble veldig glad da Kraftkvinnene kontaktet henne med nyheten.

– Det var både overraskende og veldig hyggelig. Det hadde jeg ikke forventet, sier hun glad på telefonen.

Anne Sagstuen Nysæther blir feiret fra scenen som Årets kraftkvinne 2022. Foto: Hilde Nyman

Nominert av kolleger

Da listen over nominerte kvinner ble offentliggjort i starten av desember i fjor, stor det 56 navn der. Fire var navn på kvinner i Elvia.

Til Europower forteller Nysæther at to av hennes kolleger har innrømmet at de har nominert henne, og disse antydet igjen også var andre kolleger har foreslått henne.

– For hvordan opplevde du det da listen med nominerte til prisen ble kjent?

– For det første så jeg jo at det var mange dyktige kvinner der. Jeg kjenner ikke alle på listen, selvfølgelig, men de jeg kjenner vet jeg er veldig dyktige kvinner. Så det var gøy å få lov til å stå på den lista der. Når jeg ser på kriteriene for å bli nominert, må jeg si at jeg synes det er veldig hyggelig at kolleger som har jobbet sammen med meg, eller som jeg har vært leder for, synes jeg oppfyller disse kriteriene … det blir jeg litt stolt over. Også er det selvfølgelig veldig kjekt at vi har flere nominerte fra Elvia, sier hun.

Når Europower snakker med Nysæther, har hun ikke sett juryens begrunnelse for å kåre henne til årets vinner. Men hun forteller at hun er opptatt av spesielt ett punkt som listes opp som et kriterium;

– Jeg er litt ydmyk for det kriteriet som heter å heie andre frem. Og særlig når jeg vet at det er to kolleger som jeg har vært leder for, som har nominert meg. Det er i alle fall noe som er veldig viktig for meg som leder i arbeidshverdagen min. Jeg har selv vært heldig og blitt heiet frem av kolleger opp gjennom tiden, og det har gitt meg anledning til å få en bredde i erfaringen fra kraftbransjen, sier hun.

– Enda mer enn tidligere trenger vi et godt mangfold

Det er tredje gang prisen til «Årets kraftkvinne» deles ut, og i fjor var det Volues Camilla Thorrud Larsen som stakk av med prisen. Etter at årets nominasjonsliste var offentliggjort, snakket Europower med Thorrud Larsen. Hun var ikke i tvil om at en pris som dette trengs.

– Jeg vil understreke at jeg mener hele bransjen trenger den, og ikke bare vi kvinner, sa hun.

Også årets vinner Anne Sagstuen Nysæther mener en pris som dette fyller en funksjon.

– Det å vise frem forbilder og det at det finnes en arena for å bli satt pris på og trekke frem personer fra bransjen, tenker jeg er bra for attraktiviteten for bransjen. Både i forhold til kvinner, men også mangfold generelt. Én ting er hvem som får selve prisen, men også alle de nominerte giret positivt søkelys på bransjen vår, inspirasjon og engasjement.

For kraftbransjen trenger alle de flinke hodene de kan få, mener hun.

– Denne bransjen står midt oppe i en utrolig spennende periode, og vi sitter på nøkkelen til å nå de norske klimamålene. Fornybar produksjon, strømnett og samspill med kundene våre er avgjørende. Det betyr at vi enda mer enn tidligere trenger mange kloke hoder. Vi trenger et godt mangfold for å kombinere etablert og dyp fagkompetanse med nye fagdisipliner og ulike innfallsvinkler for å tenke nytt og jobbe raskt. Hvis en sånn pris kan bidra til å øke bransjens attraktivitet og øke mangfoldet og kvinneandelen, så tenker jeg at det er viktig i den fasen kraftbransjen står i nå. Vi er mange som skal være med og dra et viktig lass.

– Er det viktig å få opp kvinneandelen i alle deler av bransjen?

– Ja, jeg tenker at både kvinneandel og mangfold generelt er med på å gi enda bedre løsninger enn der hvor det er mindre mangfoldighet. Det gjelder nok alle deler av bransjen og alle typer arbeidsoppgaver. Vi må skape et samspill på arbeidsplassene, slik at den består av folk med ulike yrker, bakgrunner, kjønn og utdanninger. Der har vi i kraftbransjen en del å gå på fortsatt, og det er til vårt eget beste å få det til, understreker hun.

Dette er kriteriene for prisen
  • Har bidratt til å heie andre frem
  • Er faglig dyktig og deler kunnskap
  • Har vist at dette er en bransje for kvinner
  • Har bidratt til å skape innovasjon og vekst i sitt selskap
  • Er med på å forme fornybarnæringen
  • Jobber i fornybarnæringen

– Blir litt ærbødig

I ett år fremover kan altså Nysæther smykke seg med tittelen «Årets Kraftkvinne 2022». Vi spør hvilket ansvar hun tenker følger med prisen.

– Jeg blir litt ærbødig. Det blir jo viktig å være et forbilde og en representant for kvinnene i kraftbransjen og gjøre en god jobb. Dette handler også om synlighet – for bransjen totalt sett, og også for Elvia som jeg jobber for. Vi må vise hvilke spennende oppgaver som finnes i bransjen – gjøre den mer attraktiv. For vi trenger gode hoder, mangfold og kvinner for å gjennomføre de store oppgavene vi står midt oppe i. Så jeg håper at jeg kan bidra både på faglig vis, men også i å kommunisere rundt det spennende som skjer i kraftbransjen – og nettbransjen som jeg også representerer.

– Har du et råd til unge kvinner som er i starten av sin karriere i kraftbransjen?

– Vær uredd på å vise og tro på egen kompetanse. Og vær samtidig åpen og nysgjerrig på å lære av dine kollegaer. Det er masse flinke kollegaer med lang erfaring – som mer enn gjerne deler av sin kompetanse. Det handler om å ønske å lære og samtidig tro på egne ferdigheter. Ikke minst vil jeg råde dem til å diskutere med kollegaer. Ledere og kollegaer vil jo ha sine erfaringer både på fag og på det å utvikle seg i yrkeslivet. Det er viktig å dele erfaringer og heie hverandre frem, avslutter hun.

Dette er prisen

Det er nettverket Kraftkvinnene som står bak utdelingen av prisen. Juryen har bestått av følgende personer; Kristin Lian i Hafslund Eco, Leif Lia fra NTNU, styreleder Bjarne Aamodt fra Istyrelsen, filosof og forsker Henrik Syse og forfatter og konsulent Anne Grethe Solberg.

  • «Årets Kraftkvinne 2021»: Camilla Thorrud Larsen
  • «Årets Kraftkvinne 2020»: Liina Veerme, Salten Kraftsamband (SKS)
Juryens begrunnelse for Årets Kraftkvinne 2022

«Årets Kraftkvinne 2022 har dyp innsikt i og bred kunnskap om kraftbransjen. Hun er en brobygger med handlekraft og integritet. Den siste tiden har hun markert seg som sentral tenker og arkitekt bak en ny nettleiemodell med bred tilslutning og lot seg innføre. I et landskap med stor politisk og faglig uenighet om hvordan nettleiekostnader skal fordeles, initierte hun en faggruppe, for å sikre og utvikle god effekt av en ny pris- og inntektsmodell. Årets kraftkvinne har også vært en av arkitektene bak endringene av flaskehalsinntekter, et svært viktig bidrag for å få ned nettleien i et krevende kraftmarked. Begge disse tiltakene ligger i front i et kraftmarked som skal sikre lavest mulig pris ut til forbrukere i dagens turbulente Europa.

Hun er en ettertraktet formidler og foredragsholder fordi hun forenkler et komplisert fagspråk til noe folk forstår. Som leder drives hun av tillit til sine medarbeidere. Hun legger til rette for deres utvikling og hun er uselvisk. Hun har en kvinnedominert ledergruppe og fremstår som en utpreget lagspiller og god rollemodell.

Årets Kraftkvinne er faglig og strategisk premissleverandør til toppledelsens beslutninger i Elvia der hun arbeider. Hun bidrar til at selskapet er en vesentlig aktør i bransjen for nye reguleringer, investeringer og forskrifter. Hennes fokus er bærekraftig strøm, langsiktig nettplanlegging, sikker strømforsyning og gode rammevilkår for 2 millioner forbrukere.

Årets Kraftkvinne er styreleder i REN og bidrar til retningslinjer og verktøy for å ivareta beste praksis innen prosjekter drift og montering av el-nettet, og hun er sentral i standardiserings- og effektiviseringsarbeidet. Hun er styremedlem i Norwegian Smartgrid Centre og har nylig mottatt Innovasjonsprisen for nye og smarte fremtidige nettløsninger.

Årets Kraftkvinne er sivilingeniør fra NTNU i industriell økonomi og teknologiledelse og har tidligere jobbet i PWC, Statnett, Eidsiva Energi og -Nett. Hun er direktør for divisjon Nettstrategi i Elvia. Årets Kraftkvinne 2022 er Anne Sagstuen Nysæther.»