Toril Bones har fått jobb i Statnett som rådgiver innenfor anskaffelser hos Statnett SF.

– Stillingen min går ut på det å være rådgiver og yte støtte til Statnett i forbindelse med gjennomføring av anskaffelser og bestillinger fra behov til betaling innenfor område IT og digitalisering, skriver Bones i en e-post til Europower.