I kjølvannet av sammenslåingen av Agder Energi og Glitre-konsernet til Å Energi, har også de to tidligere nettselskapene Agder Energi Nett og Glitre Nett blitt slått sammen.

Det «nye» selskapet lever videre under navnet Glitre Nett. Men en ting er nytt: Nå er Glitre Nett det nest største nettselskapet i Norge, etter Elvia.

Selskapet har 320.000 nettkunder og ansvaret for mer enn 30.000 km med regionalnett og lokalnett, 133 transformator- og koblingsstasjoner og mer enn 12.000 nettstasjoner.

– Nå skal vi lære av hverandre. Tidligere Glitre Energi Nett var veldig gode på å bygge et effektivt nett. I Agder har vi jobbet mye med næringsutvikling. Nå skal vi ta det beste fra Buskerud inn i Agder, og motsatt, sa konsernsjef i Å Energi, Steffen Syvertsen, i et stort profilintervju med Europower i vinter.

Etter sammenslåingen har nettselskapet blitt større enn både BKK Nett og Lede. Sistnevnte ligger geografisk midt mellom de to områdene som Glitre Nett nå har ansvaret for.

Fire kvinner og fire menn supplerer sjefen

Nå er den nye ledergruppen klar i Glitre Nett.

Fra før var det kjent at Tore Morten Wetterhus kom til å lede selskapet videre. Han har vært sjef i Glitre Nett siden 2016.

Den nye ledergruppen i selskapet består av til sammen ni personer, inkludert administrerende direktør. De åtte andre er:

  • Leder mennesker, kommunikasjon og bærekraft: Cathrin Bretzeg. Hun har vært HR-sjef i gamle Glitre Energi siden 2020.
  • Leder teknologi, systemutvikling og IKT sikkerhet: Otto Andreas Rustand, som har vært i Glitre Nett siden 2016.
  • Leder økonomi, innkjøp og virksomhetsstyring: Hanne Margrete Lenes Solem, som har hatt denne rollen i Glitre Nett siden 2016.
  • Leder nettstrategi, prosesser og metode: Linda Jenssen, som har vært seksjonsleder for nettstrategi og analyse i Agder Energi Nett siden 2017.
  • Leder Kunde: Per Gøran Bergerud, som har hatt ansvar for kundeinitierte prosjekter i Agder Energi Nett siden 2019.
  • Leder Nettutbygging: Torhild P. Fjermedal, som har vært seksjonsleder for nettutbygging i Agder Energi Nett.
  • Leder drift og vedlikehold: Petter Tollefsen, som har vært seksjonsleder for drift og vedlikehold i Agder Energi Nett siden 2020.
  • Leder operativ drift og beredskap: Eivind Ruud, som har vært seksjonsleder for distribusjon i Glitre Energi Nett siden 2020.

– Vi skal kombinere erfaring med både nytenkning og bruk av ny teknologi, og sørge for å rekruttere god kompetanse fremover, sier Wetterhus i en pressemelding.

Hovedkontoret til nettselskapet vil ha adresse i Drammen, mens hovedkontoret til konsernet ligger i Kristiansand.