I vindkraftselskapet Zephyr er Ole Gudbrann Hempel nyansatt som leder for nordisk utbygging. Han kommer fra en jobb som nordisk leder for utbygging av hurtiglading i bilselskapet Tesla, hvor han har jobbet i fire år. Før det var han 2,5 år i Fortum i en liknende stilling.

– For meg handlet det om å bytte pillar i det grønne skiftet fra omstilling av fossilt forbruk - altså biler - til det å produsere kraft og øke produksjonen av fornybar energi, forteller han.

Blant arbeidsoppgavene i den nye jobben skal Hempel – som stillingstittelen indikerer – ha nordisk ansvar for utbygging av vindkraftprosjekter.

– Blant annet støtte opp de islandske prosjektene slik at man kanskje kan gjøre ting raskere, og også overføre kunnskap om hva vi har lært i Norge. Å dra kunnskap over landegrensene. Jeg skal også bidra til å se på skalering – ikke nødvendigvis bare vindkraft, men også batterier. I Sverige ser mange vindkraftbedrifter på storskala batterier. Hvordan kan vi få farten opp og skalere opp? Det er ganske mange ting man kan optimalisere, for eksempel å gjør ting mer hyllevare - samtidig som man ihensyntar alle endringer som skjer i bransjen, som beskatning og krav til natur og miljø, forklarer han.

– Du går jo inn i en nokså utskjelt bransje – hva tenker du om det?

– Jeg tenker at mye av kritikken eller bekymringen fra naturvernerne og de som bruker naturen som turterreng, er forståelig. Under byggeprosessen vil jo inngrep være veldig synlige, men med årene vil veldig mye gro igjen. Det er jo inngrep på naturen når man bygger vindkraft, men debatten er ikke alltid i vater når det kommer til fakta. For eksempel er det null protester når en kommune sier de skal bygge store lagerhaller i skogen. Det tar jo også all natur. Men det er klart at bygger man vindkraft på et fjell er det noe som blir mer synlig, sier han.

– Vindkraft på land er raskest og enklest å bygge ut

For at det er behov for vindkraften, det er han ikke i tvil om.

– Dersom man skal ha mer energi, kan vi ikke stoppe opp med å gi industrien den kraften den trenger. Sånn som det ser ut nå, er vindkraft på land det som er raskest og enklest å bygge ut, sier han.

Hempel forteller at han har forsøkt å følge debatten rundt vindkraft i forkant av oppstarten i den nye jobben.

Hold deg oppdatert!
Få de viktigste nyhetene og analysene om kraftbransjen fra Europower direkte til mobilen.

– Det er jo noen steder en enorm motstand mot vindkraft i Norge. Man ser ikke nødvendigvis det samme i Sverige. Kanskje handler det om kultur? Nordmenn har nok et sterkere forhold til natur, og svenskene har generelt sett et mer sentralisert syn på samfunnsbygging og -avgjørelser. Men jeg er sikker på at vi kan lære av hvordan man i Sverige har involvert lokalmiljøer. Her har heldigvis den norske regjeringen gjort en del endringer i det siste, sier han.

Og trekker også frem initiativer fra vindkraftutbyggere for å skape lokal forankring – som å tilby kommunens innbyggere billigere strøm.

– Er det noe som er overførbart av erfaringer fra Tesla til vindkraftbransjen?

– Jeg tar med meg en «sense of urgency», som man sier i et amerikansk selskap som Tesla. Man føler at det man jobber med, haster. Det var noe jeg jobbet etter både i Tesla og Fortum: det haster så mye å omstille samfunnet, at man nærmest har hjertet i halsen, forteller han.

Rent teknisk er det en annen fellesnevner han trekker frem mellom tidligere og ny arbeidsgiver:

– En utfordring vi så i ladebransjen, er at det ikke er nok nett. Dette blir et større og større problem, og noe som muligens nærvind kan være en del av løsningen til, sier han.