I havvind-selskapet World Wide Wind er Kristin Dahle ansatt som ny HR-direktør. Hun kommer sist fra en stilling som HR-direktør i merkevarehuset Brav. Hun har også erfaring fra olje og gassbransjen i Equinor og fra offshore-serviceselskapet Isurvey (nå Reach Subsea).

Dahle mener vindkraft får en stadig større betydning.

– Det er helt avgjørende for en bærekraftig fremtid å flytte fokuset fra fossil energi, over på fornybare energikilder og vindkraft, spesielt offshore vind har enorme potensialer. Å utvikle løsninger for fremtiden som både møter verdens energibehov, i tillegg til å være skånsomme mot naturen, er en av våre viktigste oppgaver i tiden fremover, sier hun til Europower.

– Hva slags utfordringer er det knyttet til HR-arbeid i en vindkraftbedrift?

– Den viktigste utfordringen for HR i en bedrift innen vindkraft, er slik jeg ser det, å tiltrekke seg og beholde talenter innen teknologi, IT og R&D, som det allerede er konkurranse om. Spesielt for selskap i etableringsfasen kan det være utfordrende å møte forventninger om lønnsnivå og andre ansattefordeler som de store selskapene tilbyr, sier hun.