I det nyopprettede selskapet til Sogn og Fjordane Energi (SFE) som skal fokusere på innovasjon, er det Roger Flølo som blir dagleg leder. Han kommer fra en jobb som dagleg leiar i robotikkselskapet Nlink.