Først var en automatisk svarmelding fra Espen Fjelds e-post eneste indikasjon på avgangen.

Der opplyste han at ikke lenger er ansatt i Energi Salg Norge - uten at det lå noe annen informasjon ute.