Europower har kartlagt 233 selskaper i kraftbransjen, hvorav 12 prosent av topplederne er kvinner (per 2022). Det er samme andel som i 2021.

I 2022 hadde disse kvinnene en medianlønn på 1,52 millioner kroner, mens mennene hadde en medianlønn på 1,56 millioner.