En oversikt Europower har laget, viser at det blant de 100 største selskapene innen fornybarbransjen, kun er 15 selskaper som er ledet av kvinner. De 85 andre selskapene har mannlig leder.