Navn: Kristian Holm
Stillingstittel: Påtroppende konsernsjef fra senest 1. juni
Arbeidsgiver: Ren Røros

Var det ikke noe gøy å jobbe med fornybar energi i Equinor?

– Jo, det var absolutt veldig gøy. Equinor er et selskap med en enorm gjennomføringsevne, så jeg har hatt en utrolig fin reise med Equinor med fornybarteamet der.

Hva var det mest spennende med å jobbe i Equinor?

– Evnen Equinor har til å gjennomføre store prosjekter er vanvittig. Det er ikke mange selskaper som er i stand til å gjennomføre mange store prosjekter i så stor skala på en gang. Det er helt unikt og vanvittig gøy å være med på.

Hvilke konkrete prosjekter jobbet du med?

– Doggerbank på vestkysten av UK, verdens største offshore vindpark, som er i full gang med å settes opp. Hywind Tampen, verdens største flytende vindpark er bare to eksempler på to utrolig spennende prosjekter som Equinor jobber med.

Hva er den viktigste arbeidserfaringen du tar med deg inn i Ren Røros?

– Jeg tror det er evnen til å tenke kommersielt og tenke lønnsomhet. Det er noe jeg tar med meg som jeg tror blir sentral for jobben som skal gjøres hos Ren Røros.

Det er sagt at jobben din blir å være innenriksminister?

– Starten må bli litt sånn. Rett og slett fordi at jeg trenger å bli kjent med Ren Røros. De trenger å bli kjent med meg også. I starten er lønnsomhet hovedfokuset. Det handler om at jeg må forstå kultur, jeg må forstå forretningsområdene og jeg må forstå forretningsmodellene til de enkelte områdene. Basert på det kan en begynne å stake ut en kurs fremover for de enkelte forretningsområdene. I starten blir jeg innenriksminister, så konverterer jeg nok gradvis mot en utenriksministerpost etter hvert.

Bør Norge fortsatt lete etter olje og gass?

– Det kan være klokt en liten stund til. Vi er ikke der ennå at fornybare energikilder kan ta over, dessverre. Det går litt for tregt. Personlig skulle jeg helst sett at vi kunne skrudd opp tempoet, men ting er som de er. Vi vil være avhengig av olje og gass en stund fremover.

Bør vi bygge ut havvind raskere enn det regjeringen legger opp til?

– Det er en ganske ambisiøs plan regjeringen har lagt opp til. Men alle fornybare kilder må utvikles raskere enn det det legges opp til. Vi har ingen tid å miste. Har vi mulighet, bør vi skru opp tempoet.

Ser du på Exit? Bør ny norsk vindkraft eies av utenlandske selskaper?

– Jeg har ikke sett serien, men den står på planen. Men det er store fornybarinvesteringer som skal til. Det blir veldig utfordrende om vi skal gjøre alt på egen hånd, vi trenger hjelp. Hva er viktigst, trenger vi kraften eller må vi eie den selv? Jeg mener vi har behov for kraften.

Norge styrer mot et kraftunderskudd om få år. Hva er det mest konkrete vi kan gjøre i 2023 for å hindre at vi får et kraftunderskudd?

– Vi må fortsette å tenke enøk-tiltak. Vi er nødt til å styrke nettet, også mot nabolandene våre. Og gjøre det enklere å investere i fornybar energi. Det er dessverre skapt usikkerhet den siste tiden med grunnrentebeskatningen av fornybar energi.

Bør vindturbinene på Fosen rives?

– Det er en veldig vanskelig sak. Jeg kjenner den egentlig kun gjennom media, så det er en sak jeg ikke ønsker å ha noe formening om. Men jeg håper den pågående prosessen blir grundig og raskt gjennomført så vi snarest mulig får en løsning på saken.

Kommer Norge til å redusere klimagassutslippene så mye, at vi oppfyller våre internasjonale forpliktelser (Parisavtalen)?

– Vi har mulighet til å klare det hvis vi vil. Det er ingen land som har et bedre utgangspunkt i forhold til å klare det, men det vil kreve en oppramping og betydelig større investeringstakt enn vi har sett til nå. Evnen er der, så det blir et spørsmål om viljen.

Tror du vi noen gang kommer til å se kjernekraft i Norge?

– Det er jeg usikker på. Det vi i dag ser av type power point-presentasjoner av nye fremtidige kjernekraftanlegg... en må se at de faktisk kan realiseres, og til en pris som er konkurransedyktig med fornybare energikilder.

– Hva kan bransjen selv gjøre for å få bedre omdømme?

– Vi må jobbe veldig mye mer med kommunikasjon. Energidiskusjonen er veldig kompleks. Som bransje sliter vi med å fullt ut forstå den selv og klare å forenkle budskapet. Nøkkelen er nok å jobbe veldig mye mer med kommunikasjon for å få et bedre budskap.

– Hva kan bransjen gjøre selv for å bli mindre dominert av hvite menn over 50 år?

– He he. Jeg er jo straks en hvit mann på over 50 selv. Vi er nødt til å fortsette å appellere til den yngre delen av befolkningen, ikke minst den kvinnelige delen. Vi ønsker et bredere rekrutteringsgrunnlag til bransjen vår. Igjen, dette går nok mer på kommunikasjon. Men det skjer mye gledelig. For første gang på veldig lenge har vi en god energidebatt i Norge. Den har vært fraværende i mange år. Det er en god start.

– Har du eller skal du ha solcellepanel på taket?

– Jeg har foreløpig ikke gått for det, men det er noe som kontinuerlig vurderes. Det hadde vært en god idé, tror jeg.

– Kjører du elbil?

– Ikke enda, men jeg venter på en, så det blir ganske snart. Det tar litt tid å få dem levert.

– Kan jeg spørre hvilken modell?

– Nei, det tror jeg ikke jeg vil kommentere.

– Hva slags strømavtale har du i hvilket selskap?

– Jeg har spotavtale. Akkurat nå har jeg avtale i Los, men jeg har i hvert fall frem til nå vært ganske flink til å bytte strømleverandør hyppig.

– Hva er dine beste og dårligste egenskaper?

– Jeg er veldig glad i mennesker. Jeg er sosial og trives godt sammen med mennesker og jeg liker å forstå dem. Det er nok en av de sterke egenskapene mine. Jeg er også erfaren og tar med meg mye innen fornybart, både på teknisk og kommersiell side, som jeg tror blir viktig i Ren Røros. Negative sider... jeg er litt distré.

– Det er godt å høre at vi er flere.

– He he. Og så er jeg litt dårlig på rutineoppgaver, kanskje. De kan nok prokrastineres litt. Jeg er forsåvidt klar over det, så jeg skjerper meg hver eneste dag.

– Hva ville du gjort hvis du fikk være olje- og energiminister for en dag?

– Ikke så mye annerledes enn dagens olje- og energiminister. Med ett unntak. Jeg ville nok sittet stille i båten med tanke på å innføre mekanismer som gjør det usikkert å investere i fornybar energi og ny nettutbygging. Å holde skattenivået og måten vi gjør dette på forutsigbart er veldig viktig når vi skal tiltrekke oss den kapitalen vi trenger for å lykkes med utbyggingene vi trenger framover.

– Hvis risikobildet øker må du som investor sette større avkastningskrav. Det er ikke noe Norge tjener på akkurat nå. Men egentlig mener jeg politikken som føres nå er ganske god.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om fornybar energi?

– Oi. Jeg vet ikke om jeg er den beste å rådføre meg med, jeg er litt nerd. Jeg leser mye fagtidsskrifter, de norske tidsskriftene er ganske bra. Og så ville jeg satt meg inn i grunnprinsippene for fornybar energi. Hvorfor er en vindturbin så stor som den er og hvorfor er vi så ivrige på å installere den på en fjelltopp. Og så videre.