– Jeg er veldig glad for å ha fått med Siri Revelsby i konsernledelsen. Hun styrker ledelsen, bringer inn mye kompetanse og blir viktig for oss i den videre utvikling av Akershus Energi, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen i en pressemelding.

Fra Statnett til Akershus Energi

Revelsby legger dermed bak seg syv år som prosjektleder for store, komplekse prosjekter i Statnett.

– Hva tenkte du om å forlate Statnett?

– Jeg hadde absolutt en veldig fin jobb i Statnett, sier Revelsby til Europower.

– Det er jo alltid et vanskelig valg å vurdere å bytte arbeidsgiver, men så fikk jeg jo denne muligheten i Akershus Energi. Det var en veldig spennende mulighet som jeg valgte å takke ja til.

Revelsby er fortsatt veldig fersk i jobben hos Akershus Energi, men kan fortelle at hun trives godt i sin nye stilling. Hun er selv fra Akershus og har hatt mye kjennskap til Akershus Energi gjennom «hele livet».

– Jeg har jo fulgt dem hele livet. Jeg bor ved Glomma og det er jo der flere av kraftverkene til Akershus Energi ligger.

Det er likevel ikke bare kraftverkenes plassering som vekket interessen til Revelsby.

– Akershus Energi er et fremtidsrettet selskap, og har et mål om å bidra med økt energiproduksjon regionalt for å få til det grønne skiftet. Det syns jeg er inspirerende.

– Det er et stort behov for ny fornybar kraft, og også dette med digitalisering og samhandling i kraftsystemet for å få til det grønne skiftet, er noe jeg ønsker å være en del av, sier Revelsby.

Solenergi

Revelsby er utdannet maskiningeniør fra NTNU. Karrieren hennes startet i Hydro, hvor hun var prosjektleder for oppgradering av Hydros vannkraftverk rundt omkring i Norge. Nå skal hun inn i et annet fornybarfelt: solenergi.

– For meg betyr det mye å få være med i den videre utviklingen av Akershus Energi. Det blir spennende å jobbe med alt som skjer innen solenergi og andre nye løsninger innen fornybar energi. En av mine viktigste oppgaver blir å legge til rette for videre utvikling og bidra til at vi får mer fornybar energi inn i kraftsystemet. Det har betydning for husholdninger, eksisterende og ny næringsvirksomhet og selvfølgelig for det grønne skiftet, sier Revelsby i meldingen.

– Inspirert av fremtiden

Revelsby får også ansvar for digitalisering. Akershus Energi har i senere tid trappet opp IT-satsingen.

– Digitalisering er viktig for at vi skal kunne jobbe smart og ta i bruk nye løsninger, sier Siri Revelsby i meldingen.

– Det å se alle mulighetene bruk av data kan gi oss, og hvordan det griper inn i alt vi gjør og måten vi samhandler på, inspirerer til å se nye løsninger. Vi er en del av et kraftsystem som trenger smarte løsninger. Akkurat som Akershus Energi, er jeg Inspirert av fremtiden, sier hun videre.

Omorganisering av forretningsområder

Akershus Energi har et mål om å produsere mer fornybar energi. Det var i den forbindelse at selskapet i høst gjennomførte en omorganisering av forretningsområder og ledelse. Den nye konsernledelsen består nå av:

  • Eskil Lunde Jensen, konsernsjef
  • Astri England Garshol, leder for Økonomi, risiko og virksomhetsstyring
  • Emil Orderud, leder for Fornybar energiproduksjon
  • Bente Nordlie, leder for Mennesker, samfunn og bærekraft
  • Sigvald Maldal, leder for Handel og energiforvaltning
  • Siri Revelsby, leder for Forretningsutvikling, sol og digitalisering

– Vi har klare mål om å bidra til vesentlig økt fornybar energiproduksjon. Her er vi allerede godt i gang med energi både fra vann, vind, varme og sol. Fremover vil vi også jobbe mer med hvordan vi kan bidra for å bygge smarte energiløsninger regionalt, sier konsernsjef Jensen i pressemeldingen.

Revelsby startet i den nye jobben 1. oktober.

Slik ser den nye konsernledelsen i Akershus Energi ut. Foto: Pressefoto