Navn: Ina Engh Franzén
Arbeidsgiver: Akershus Energi
Stilling: Markeds- og kommunikasjonssjef
Alder: 30 år

I en alder av kun 30 år har Ina Engh Franzén fått lederansvar for markeds- og kommunikasjonsarbeidet i Akershus Energi. Til Europower forteller hun at det ikke var gitt at det ble energibransjen hun skulle jobbe i. For etter medier- og kommunikasjonslinjen på videregående skole på Gjøvik – der hun er fra, tok hun en bachelor i kommunikasjon ved Universitetet i Agder og deretter et årsstudium i Media Management ved NTNU Gjøvik.

– Så fikk jeg fikk jobb i et nyoppstartet reklamebyrå i Oslo, og jobbet der og i ett annet byrå noen år, før jeg ble hentet inn til å starte opp et reklamebyrå på Lillestrøm, forteller hun.

Men tilfeldighetene ville at Franzén fant veien inn til energibransjen.

– Vi fikk Akershus Energi som kunde, og det var noe med ambisjonene og visjonene til selskapet som gjorde at jeg syntes det var en spennende kunde å jobbe med. Da de søkte etter markeds- og kommunikasjonssjef, tenkte jeg at kraftbransjen virket utrolig interessant. Jeg hadde jo blitt kjent med folka, kulturen og falt helt for det, sier hun til Europower.

Leder to ansatte

I hennes stillingsbeskrivelse står det at hun har ansvar for all ekstern og intern kommunikasjon, og at hun skal lede kommunikasjonsavdelingen med to ansatte.

– Jeg jobber med alt fra overordnet kommunikasjonsstrategi, markedsstrategi, pressehåndtering, sosiale medier, intranett og nettsider, i tillegg til krisekommunikasjon og beredskap, forteller Franzén.

Her er Ina Engh Franzén i Akershus Energi på filminnspilling på Rånåsfoss. Foto: Akershus Energi

Den lille kommunikasjonsavdelingen fungerer som et lite byrå internt i konsernet der de hjelper de ulike forretningsområdene med kommunikasjonsoppgaver.

– Det gjelder både vannkraft, vindkraft, solkraft, fjernvarme og infrastruktur. I tillegg hjelper vi nyopprettede selskaper i konsernet med hvordan de skal se ut og opptre. Det er en hverdag som er utrolig spennende og variert.

Hverdag preget av corona

Når hun skal beskrive en vanlig dag på jobben, er beskrivelsen naturlig nok preget av halvannet år med pandemi.

– Siden jeg startet har det jo vært hjemmekontor, men i utgangspunktet består en vanlig dag på jobb med å ta en kaffekopp mens jeg tar unna til e-post, før vi gjerne kan ha et idémøte i avdelingen for å planlegge innhold og ekstern kommunikasjon i tiden som kommer. For eksempel jobber vi mye med artikler, bilder og video til de digitale flatene våre. Jeg har kanskje møte med noen fra forretningsområdene for en oppdatering på ting som skjer, og deretter kanskje møte med en partner som for eksempel trenger bistand til en pressemelding eller liknende – og så skal jo alt dette produseres også, sier hun og forteller at også sponsorarbeid har blitt en stadig viktigere del av jobben det siste året.

Her testes VR-utstyr under åpning av Akershus Energis informasjonssenter. Til h: markeds- og kommunikasjonssjef Ina Engh Franzén i Akershus Energi. Foto: Akershus Energi

Og her holder hun kortene tett til brystet. Enkelte av sponsoravtalene er i ferd med å bli landet i disse dager, derfor kan hun ikke avsløre hvile sponsorater Akershus Energi har. Men det er et nokså nytt satsingsfelt for konsernet.

– Akershus Energi har ikke tidligere jobbet mye med sponsorater, men i 2021 har vi utarbeidet en ny sponsorstrategi. Nå i høst har vi begynt å inngå sponsorsamarbeid med grupper, lag eller foreninger i regioner der vi er til stede innen én eller flere av disse områdene: er positive fritidsaktiviteter for barn og unge, som kultur og idrett, bidrar til økt bevissthet rundt bærekraft, klima og miljø eller kan bidra til interesse for eller rekruttering til fornybar-næringen. Mye av arbeidet nå innledningsvis har gått i å behandle sponsorsøknader og lande avtaler med de vi ønsker å inngå samarbeid med, forteller hun.

– Føler at jeg er et sted jeg kan bidra til å løse de store spørsmålene

Ina Engh Franzén trekker frem det å kunne gjøre en forskjell som én av hovedmotivasjonene hennes med å jobbe i energibransjen.

– Jeg synes det er veldig givende, nettopp fordi jeg føler at jeg er et sted jeg kan bidra til å løse de store spørsmålene vi står overfor; både som fylke – hvordan klimamålene til Viken skal nås, men også hvordan Norge og verden når sine klimamål. Nå høres jeg sikkert ut som en stereoptypisk millennial, sier hun og ler litt. Men understreker at hun mener det.

– Min jobb er å synliggjøre det viktige samfunnsoppdraget, for kommunikasjonsfaget har en naturlig rolle her.

Før hun entret bransjen, må hun innrømme at hun hadde noen fordommer mot den.

– Jeg hadde vel en oppfatning om at bransjen var litt traust og lite spennende. Jeg følte vel at det var en bransje som produserte noe bra, men at det kanskje ikke var så mye innovasjon. Da jeg kom på innsiden oppdaget jeg at det er det stikk motsatte – her skjer det jo noe nytt og utviklende hele tiden. Nå har det nok blitt bedre med årene, men jeg tror ikke bransjen historisk har vært så flink til å formidle alt det spennende de jobber med og få det ut til Hvermansen, sier hun.

– Kan synliggjøre enda mer

Og akkurat når det kommer til formidling og kommunikasjon synes hun bransjen kan skjerpe seg.

– Vi kan fortsatt kan bli bedre på å få ut det som faktisk gjøres. Kraftbransjen er ukjent for mange. De fleste har kanskje bare en relasjon til strømregningen, og forstår ikke viktigheten av energibransjen, hva den gjør og hva det vi leverer, faktisk har å si for folks hverdag. Dette kan vi synliggjøre enda mer og det tror jeg samtidig kan gjøre bransjen mer attraktiv for unge å søke seg inn i.

– Har du noen råd til unge som vurderer å utdanne seg til jobb i energibransjen?

– Det er bare å sette i gang - energibransjen er fremtiden! Å jobbe innenfor fornybar energi er for det første et spennende felt å jobbe med, men jeg tenker også at det er et trygt valg. I den takten ting skal elektrifiseres vil det være behov for flinke folk. Samtidig er jo oljebransjen også i full omstilling, de er også en del av energibransjen og der vil det også være jobber for fremtiden. Alt i alt tenker jeg at energi er en veldig trygg vei å gå.

Til Europower forteller hun at fritiden brukes hovedsakelig utendørs.

– Når jeg ikke er på jobb, liker jeg å gå i fjellet. Helst sove i telt eller i den nyanskaffede el-bilen. Som mange andre har jeg «oppdaget» friluftslivet under corona og fått skikkelig smaken på det. Ellers liker jeg å stå på alpint når vinteren kommer, også elsker jeg egentlig å reise.

Når hun ikke er på jobb, befinner Ina Engh Franzén seg helst i naturen. her er hun på fjelltur i Senja. Foto: Privat