Karoline Sjøen Andersen ble i januar hyret inn som politisk rådgiver for olje- og energiminister Tina Bru.

– Hva blir dine viktigste oppgaver?

– Det blir nok et bredt spekter, men hovedoppgaven blir å få Tina til å skinne. Blant annet vil jeg hjelpe til med forberedelse av taler og innlegg. I de politiske diskusjonene i departementet håper jeg å kunne bistå med fagkunnskap. Det kan gi økt forståelse og løfte debattene til et nytt nivå. Ellers er målet å bidra til en bærekraftig forvaltning av energiressursene våre.