Navn: Fredrik Pettersen
Arbeidsgiver: Bodø Energi
Stilling: Prosjektutvikler
Alder: 28 år

Fredrik Pettersen er utdannet sivilingeniør innen Energi og miljø fra NTNU i Trondheim, et studie han begynte på i 2015 og ble ferdig med i 2020. Som spesialisering hadde han et dypdykk i elektrisk energiteknikk og smarte nett. Deretter ble det enda mer fordypning innen energiomforming.

– Jeg begynte på masteroppgaven koronavåren 2020 der første plan var å gjøre laboratorietester på litium-ion batterier og undersøke hvordan ulike bruksmønster påvirket levetiden. Etter to måneder med forberedelse gjensto det bare å sette i gang og gjennomføre selve forsøkene. Men så fikk jeg beskjed 12. mars om at campus ble stengt ned og at det bare var å pakke sakene og dra hjem, forteller han.

En slukøret Pettersen måtte reformulere oppgaven og starte på nytt.

– Etter litt fram og tilbake så ble det klart at nedstengingen ville vedvare og jeg måtte starte på nytt med en teoretisk oppgave – da ble det matematisk modellering og simulering av aldringsmekanismer i litium-ion batterier med grafittbasert anode. Denne oppgaven fullførte jeg på kveldstid, fordi jeg begynte i jobben i Bodø Energi. Jeg leverte i september i fjor, sier han til Europower.

– Det var vel nokså surt å måtte endre alle planene?

– Jo, det var det. Men det var ikke jeg som hadde det verst under koronatiden. Det gikk greit. Men det å skrive en oppgave på kveldstid ved siden av full jobb – det var krevende, innrømmer han.

Jobber med å finne nye satsingsområder

Nå har han altså full jobb i fast stilling som prosjektutvikler i Bodø Energi.

– Jeg er jo ikke så langt herfra – fra Fauske. Etter å ha bodd og studert i Trondheim, hadde jeg lyst til å flytte nordover, nærmere der jeg kommer fra. Jeg trives veldig godt i Bodø.

Jobben hans er plassert i avdeling for forretningsutvikling i konsernet – som består av tre personer.

– Vi prøver å jobbe frem nye, gode forretningsmuligheter og nye områder der Bodø Energi kan etablere seg. Det handler om å prøve å utvikle konsernet med de datterselskapene vi har og å finne felles satsingsområder på tvers i konsernet, sier han og nevner arbeid med elektrifisering av land- og sjøbasert transport.

Slik ser solcelleanlegget på Energihuset i Bodø - der Bodø Energi har hovedkontor. På bildet fra venstre: Eline Olafsrud, Mariann Meby, Grete Håkonsen Coldevin og Fredrik Pettersen. Foto: Bodø Energi

– Blant annet har vi jobbet med utviklingen av ladenettverk for lynladere i Nordland, og vi etablerer i disse dager et moderne landstrømtilbud sammen med Bodø Havn gjennom et nystiftet og felleseid selskap kalt Fjuel Bodø. Vi har fått god erfaring med å bruke samarbeid som virkemiddel. Både samarbeid internt i konsernet og samarbeid mot eksterne selskap som har komplementær kompetanse, forteller Pettersen.

Et annet område der hans avdeling jobber med nye løsninger, er solenergi og fleksibilitet.

– Vi har merket stor etterspørsel i solmarkedet, så det er et nytt satsingsområde som har sitt utspring fra vår avdeling. I vår deltok vi på Enova sin konkurranse på Grønne forretningsmodeller og tjenester, og vi var så heldig at vi fikk tilslag. I det prosjektet har vi samlet flere aktører på tvers av verdikjeden og gått sammen for å kartlegge de forretningsmessige aspektene ved kjøp og salg av forbruksfleksibilitet, sier han engasjert.

– Så at dette vil være en sentral bransje i morgendagens samfunn

Det kan virke som om det er en variert hverdag for Fredrik Pettersen.

– Det finnes ikke en standard dag på jobben, det kommer an på hvilke type prosjekter vi holder på med og hvor langt vi har kommet. I perioder er det trøkk og da kan det bli lange dager.

Fredrik Pettersen ved "Keiseren" - med renset returtreflis som brukes som kilde til fjernvarme i Bodø. Foto: Bodø Energi

Fredrik Pettersen visste han ville bli ingeniør, men hadde ikke bestemt hvilken retning innen ingeniørfagene han ønsket å gå. Da fattet han interesse for energi.

– Det var kanskje litt tilfeldig at det ble akkurat energibransjen, men jeg så at det var en bransje som fikk mye fokus og som vil være sentral også i morgendagens samfunn. Jeg tenkte at her kom det til å være etterspørsel etter kompetanse, sier han.

– Hvilke oppfatninger hadde du om energibransjen før du kom inn i den?

– Energibransjen kan være litt uoversiktlig og komplisert hvis man ikke er inne i den selv, og jeg hadde nok som folk flest et forenklet inntrykk av bransjen. Så lenge jeg hadde strøm i lampa og alt fungerte så brydde jeg meg ikke så mye om hvordan. Nå som jeg kjenner bransjen mer setter jeg mye mer pris på at energisystemet i Norge fungerer så bra som det gjør, selv om det kommer en dyr strømregning i ny og ne.

– Er det noe som kan bli bedre i bransjen?

– Jeg vet ikke om det er energibransjens skyld, men jeg føler ofte at energidebatter kan være overforenklet og lite nyansert. Litt lite faktabasert og mye synsing. Men om dette skyldes at energibransjen er for dårlig i kommunikasjonsarbeidet eller om det er de som debatterer som ikke får frem nyansene, vet jeg ikke. Energiutfordringer er gjerne store og faglig komplekse, og som regel er det fordeler og ulemper med de løsninger som foreslås. Jeg tror at hvis vi kan få fram fordeler og ulemper på en forståelig måte så gir det alle et bedre grunnlag for å gjøre seg opp en mening om hva som er beste løsning.

Renovasjonsanlegg for plast i Sør-Senegal

Han har engasjert seg i et litt utradisjonelt fritids-prosjekt – som i høyeste grad er relevant i jobbsammenheng.

– Jeg har engasjert meg i et prosjekt gjennom Ingeniører uten grenser (IUG), der jeg jobber med å dimensjonere et renovasjonsanlegg for resirkulering av plast i Sør-Senegal. Det er et område som ikke har tilknytning til strøm i dag, derfor ser vi på løsninger som er off-grid – med sol og batteri som energiforsyning, sier han.

Ved siden av jobben i Bodø Energi har Fredrik Pettersen engasjert seg i et anlegg for vasking plastavfall før resirkulering i Sør-Senegal. Foto: Moussa Fofana

Arbeidet han gjør i dette prosjektet er på frivillig basis på fritiden og er altså ulønnet.

– Jeg hadde lyst til å bidra og var ikke i tvil da jeg fikk tilbud om å delta i prosjektet. Rent faglig er det en veldig interessant oppgave og det er jo en fin bonus å kunne bidra der det virkelig trengs. Det er enorme mengder plastavfall som må ryddes og håndteres i området.

Håpet er å kunne reise til landsbyen i Sør-Senegal og se prosjektet i levende live.

– Til nå har det vært vanskelig å reise nedover på grunn av koronarestriksjoner. Men jeg håper å få lov til å reise nedover og bidra når anlegget skal bygges og settes i drift. Målet med prosjektet er at dette skal bli en bærekraftig og selvgående forretning for de lokale som skal drifte anlegget.

– Har du noen råd til unge som vurderer å utdanne seg til jobb i energibransjen?

– Dette er en bransje der det kommer til å være et stort behov for folk - uansett hvilken bakgrunn eller kompetanse man har. Det er mange problemer som skal løses, og vi trenger et bredt spekter av mennesker slik at vi får belyst problemstillinger fra ulike perspektiv!