Navn: Eirik Frantzen
Stilling: Konsernsjef
Arbeidsgiver: Nordkraft

– Du har jo jobbet med å få kraftkrevende industri til Narvik-regionen. Hvorfor er det så viktig at man i Norge klarer å tiltrekke seg digitale industrier?
– Den digitale industrien vil være voksende og viktig i fremtiden. Digitalisering er langt mer enn lagring og sosiale medier. Kunstig intelligens, robotisering, industriell software med mere. For Norge som nasjon er det strategisk viktig å aktivt delta i denne høykompetente utviklingen.

– Hvilke forventninger har du til den nye olje- og energiministeren?
– Energi er et middel og ikke et mål. Energi er trolig den enkeltstående viktigste delen av velferd. Det krever at energi sees i sammenheng med forbruk, enten det er industri eller annet forbruk. Videre er det viktig at vi ser fremtidens behov tidlig nok til å opprettholde den gode posisjonen Norge har med tilstrekkelig grønn energi. Sist men ikke minst, oljealderen må ikke avvikles ukontrollert raskt.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Ja. Relevansen har steget voldsomt grunnet grønt skifte.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Gjennom sol, vind og H2.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Det bør skje raskt. Vi har råvaren og bør avkarbonisere raskere enn andre.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Det er jeg ikke veldig opptatt av. Det er viktig, men tenker at det mest effektive er enøk-løsninger som virkelig gir effekt.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Det er en nødvendig del av energimiksen fremover. Hvor den skal være, må balanseres mot inngrep, enten det er til sjøs eller på land.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Nei, jeg tror effekten her er for dårlig.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Jeg bistår med avkarbonisering, for eksempel gjennom transport.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Jeg tror de blir høyere.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Ja, men på en bærekraftig måte.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Jeg tenker at det er rett på noen områder, for eksempel innen sementproduksjon.

– Hva slags klimatiltak har du mest sansen for?
– Å flytte forbruk nært produksjon, å øke mengden fornybart og å avgiftsbelegge utslipp globalt.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– All fakta som er tilgjengelig og som blir ekstra belyst nå som man er samlet i Glasgow.