Navn: Jeanne K. Tjomsland
Stilling: Konserndirektør HR, kommunikasjon og bærekraft
Arbeidsgiver: Fjordkraft

– Det er jo utfordrende tider for strømkundene nå – hva tenker du om dagens situasjon?
– Det er jo rekordhøye strømpriser, og det er ekstra hektisk hos kundeservice hos oss. Vi får masse spørsmål fra både kunder og medier. I disse dager snakker nok både vi og andre strømleverandører med tusenvis av mennesker hver dag. Så kundesentrene gjør en formidabel jobb med å forklare temaer som nettselskaper, strømpriser, elavgift, effekttariffer, områdepriser, manglende overføringskapasitet, strømkabler til utlandet, bostøtte og utsettelse av fakturaer. Vi får også spørsmål om hvorfor vi ikke produsere mer kraft og hvorfor det blåser lite akkurat nå. Vi gir også råd om energieffektivisering. Det vi ser, er at kompleksiteten og bredden i spørsmålene øker. Samtalene tar lenger tid, så sånn sett har vi en viktig rådgiverrolle. Innføringen av ny nettleie vil forsterke informasjonsbehovet, så en utsettelse der støtter vi siden situasjonen er så ekstrem. Det blir for mange ting på en gang, rett og slett.

– Det er jo ingen tvil om at energibransjen får mye oppmerksomhet for tiden. Kan det bli for mye?
– Før syntes man kanskje at den fikk for lite, men nå er vi del av det grønne skiftet, og får endelig fortjent oppmerksomhet som en del av den fornybare løsningen. Jo mer miljøvennlig vi blir som samfunn, jo viktigere bli kilden til energi, og da øker interessen for bransjen. Når vi har så ekstremt høye strømpriser, får vi også ekstraordinær oppmerksomhet. Vi er så heldig å ha et produkt alle har behov for, så da må vi forvente høy oppmerksomhet. Det må vi kunne stå i.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Det kommer litt an på hvor langt frem man skal se. Fossilt i energimiksen blir priset høyere på grunn av utslipp og kvoteregimer. Mye av den fornybare energien er produsert uregelmessig, og med energi som ikke har jevn produksjon, og da trenger man løsninger som lagrer energien – som batterier og pumpekraftverk. Slike løsninger vil da bli mer lønnsomme.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Jeg tenk er at det er positivt ut ifra et miljøperspektiv og innovasjon. Samtidig er etterspørselen i ferd med å bli så stor, og dermed blir prisen så høy at tilbudssiden sliter med å henge med. Så produksjonen må øke.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Vi trenger mer kraft og mer fornybar energi – både i Norge og i resten av verden. Men til hvilken pris og med hvilke konsekvenser vi skal velge den fornybare energien, er et annet spørsmål. Uansett hvilke valg vi tar, vil det ha uheldige konsekvenser for noen.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Det har jeg hatt siden september 2019! Det produserer én fjerdedel av årsforbruket vårt. Med de lave prisene i 2020, var det mer interessant enn lønnsomt. Men i år har det både vært interessant og lønnsomt. Gjennom Fjordkraft har vi et virtuelt batteri, det vil si "solkonto", slik at vi kan ta ut produksjon fra i sommer til å dekke forbruk nå i vinter.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Jobbmessig har jo vi i Fjordkraft bestemt at alle våre faste leverandører må være klimanøytrale. Det fikk vi klimapris fra FN for i 2018. Det som ble trukket frem den gangen, var at selv om vi har en kontorbasert virksomhet, kan vi ikke bare kutte eget utslipp, men også sette krav til andre. På det private plan har jeg nevnt solpanelene. I tillegg har vi blitt flinkere på gjenbruk og kaster også mindre mat. Det blir noe seiling, men min «guilty pleasure» er å kjøre båt på sommeren i Norge, da går det mye på diesel – enn så lenge. Men det skjer jo en utvikling innen elektriske båter.

– Tror du vi får lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Både og. I hvert fall mye mer volatilt enn vi har vært vant med før. Volatiliteten øker også når vi har uregelmessig energi som sol og vind, samtidig som fossilt fases ut og det europeiske strømmarkedet knyttes sammen – vi påvirkes jo av markedene rundt oss.

– For hvor opptatt er du selv av å spare strøm?
– Vi er bevisste. Akkurat nå driver vi og går gjennom strømforbruket. Det har jeg alltid vært opptatt av, jeg liker ikke å sløse! Jeg bor i et energieffektivt hus. Daglig er jeg inne i Fjordkraft-appen. Jeg har også en pulsmåler der jeg ser momentanforbruket, så jeg er nok langt over gjennomsnittlig interessert i strømsparing. Akkurat nå holder jeg på med programmering av ti panelovner for å tilpasse til ny nettleie. Det har vist seg at det kan man bruke ganske mye tid på! Med ny nettleie må vi planlegge hvordan ovnene skal programmeres slik at ikke alle ti starter opp samtidig på ettermiddagen.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Vi er midt i overgangen i energisystemer fra fossilt til fornybart. IEA har jo uttalt at det ikke vil være behov for å lete etter nye felt. Det må vurderes om det faktisk er behov for å lete etter mer olje og gass dersom de ressursene vi allerede har tilgang til, ikke kommer til å bli utnyttet. Samtidig er dette også politikk. En hel bransje og en leverandørindustri må omstille seg.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Det er noe som krever mye energi. Med dagens høye priser, fordyres denne type tiltak. Økte priser på utslipp gjør det mer gunstig å lagre Co2 enn å slippe den ut. På veien mot et fornybar-samfunn og for å oppnå utslippsreduksjoner i enkelte sektorer med store utslipp, kan dette også være en del av løsningen.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Jeg synes at nyhetsbrevene, sakene og podkastene til Energi og Klima gir en fin bredde.