Navn: Terje Lien Aasland
Stilling: Stortingsrepresentant og leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget
Arbeidsgiver: Stortinget/Arbeiderpartiet

– Gratulerer som komitéleder i energi- og miljøkomiteen. Hva tenker du blir de viktigste energisakene som komiteen må se på fremover?
– Takk! Ja, det blir spennende. Jeg har jo sittet i energi og miljøkomiteen to perioder tidligere og begynte jo karrieren min som stortingspolitiker der. Dette blir kanskje den viktigste perioden for denne komiteen. Nå må vi sørge for at vi kan gjennomføre det grønne skiftet, og det handler om tilgang på fornybar energi. Vi må også sørge for at bedrifter ser på det på det grønne skiftet som en konkurransefordel for Norge. Det blir de store sakene.

– Hvilke tanker gjør du deg om Høyesterettsavgjørelsen forrige uke om vindkraften på Fosen og reindriftssamers rettigheter?
– Det er en krevende avgjørelse som selvfølgelig setter spørsmålstegn ved konsesjonsordningen og grunnlaget for konsesjoner. Jeg vil ikke si noe mer enn det nå, for det er viktig at departementet får en god gjennomgang. Det er en stor og viktig sak, som også er alvorlig fordi den kan svekke tilliten til konsesjonssystemet hvis den blir stående. Derfor vil jeg avvente og høre hvordan departementet tenker rundt den saken, før jeg sier noe mer.

– Hva har endret seg på din arbeidsplass etter korona-pandemien?
– For det første har også Stortinget begynt å bruke ny teknologi som Teams-møter eller for eksempel høringer som hybridmøter. Det er en fordel. Mange reiser mye og langt for å besøke Stortinget. Det tar mye tid og koster mye penger, så dette er vinn -vinn. En annen dimensjon er at det har kommet lenger frem i tankesettet at vi er sårbare som samfunn. Vi må være forberedt på at det kan skje store hendelser og sørge for god beredskap og samfunnssikkerhet.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Ja, i hvert fall i disse dager! Det kan nesten bli litt mye av det gode. Men det er klart at kraft- og energibransjen har en avgjørende og betydelig rolle i det grønne skiftet – og skal jo da få oppmerksomhet.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Jeg tror vind, sol og flytende havvind vil spille en stor og viktig rolle. Så håper jeg at flytende havvind kan bli en eksportnæring. Jeg tror også at vi må forberede oss på at man i leten og søken etter energitrygghet og stabilitet også kommer til å se land bygge opp energikilder som atomkraft.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– At vi har et fantastisk utgangspunkt, siden mye allerede er elektrifisert med fornybar energi. Nå må vi kunne videreutvikle og forsterke, og da har vi et godt utgangspunkt til å satse fullt og helt på elektrifisering. Og det handler først og fremst innen transport og industri, der fossile energikilder er det som er viktig i dag.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Jeg mener at unødvendig bruk av høyforedlet energi er sløsing med ressurser. Men jeg må innrømme at vi har et høyt strømforbruk i mitt hjem. Her er det ungdom som dusjer, biler som lader og det er et gammelt hjem som sikkert har spillvarme. Jeg er jo opptatt av å spare strøm, man skal selvfølgelig ikke sløse. Vi må søke mer effektiv bruk av energi i landet.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– I utgangspunktet er jeg positiv til vindkraft - forutsatt at kommunene der det kommer, er enige. Kommunene må få noe igjen av det. Det skal ikke være sånn at enkeltselskaper kommer inn, og så er det ikke noe igjen til kommunen. Jeg mener at vindkraft er en nasjonalskatt.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Jeg har lyst! Jeg har en gammel låve der jeg vurderer solpaneler.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Jeg tenker gjennom eget forbruk, har én elbil og har bestilt én til.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Det er et svært krevende spørsmål å vurdere. Men vi får nok mer varierende priser. Så vi bør prøve å bygge en forsyning med stabilitet og trygghet.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Vi har sagt at vi vil utvikle, ikke avvikle oljenæringen, så jeg må stå på det.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– At det er en viktig mulighet for å kunne nå klimamålene. Det kan også være en industriell og teknologisk mulighet. Jeg gleder meg til å se resultatet med Norcem i Brevik.

– Hva slags klimatiltak har du mest sansen for?
– Det er utvilsomt å erstatte fossil energibruk med fornybar energibruk. Det vil i all hovedsak være svare på hvordan kvitte oss med de største klimagassutslippene.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Da anbefaler jeg Hurdalserklæringen.

– Men hva leser du selv for å holde deg oppdatert?
– Jeg prøver å følge med, og får blant annet mange innspill på e-post. Jeg får mange oppfordringer til å lese saker. På klima- og energi området er det mye god fagpresse, både Europower og andre mer klimarelaterte kanaler. Så det er mye bra faglig stoff som er verd å lese.