Navn: Sofie Marhaug
Stilling: Stortingsrepresentant, sitter i Energi- og miljøkomiteen.
Arbeidsgiver: Stortinget/Rødt

– Du er jo fersk i Energi- og miljøkomiteen, og har denne uken sittet i budsjetthøringer – hvordan har oppstarten i komiteen vært?
– Budsjetthøringene er veldig intense, men også veldig lærerike. Det er et fint «krasjkurs» nå i starten. Jeg får dessuten en fin oversikt over noen av interesseorganisasjonene innen energi, klima og miljø.

– Hvilke forventninger har du til den nye olje- og energiministeren?
– Jeg har egentlig ganske høye forventninger. Etter åtte år med borgerlig regjering, forventer jeg at den nye ministeren tar ansvar for at vi ikke får en markedsstyrt krasjlanding av oljeindustrien, men en politisk styrt utfasing – med en levende grønn industri. Også håper jeg ministeren vil jobbe for at kraften skal komme folk og industri til gode. Nå som prisene stiger, håver kraftbransjen inn penger. Taperne er husholdningene. Denne markedsrettingen tar ikke hensyn til hva folk har på konto eller om hjemmet deres er godt isolert.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Ja og nei. Energi er jo helt avgjørende for samfunnets infrastruktur. Hva slags energikilder vi baserer oss på, har store konsekvenser for både klima og natur. Sånn sett fortjener energibransjen stor oppmerksomhet; hvordan energien forvaltes og hva slags energi vi baserer oss på angår oss alle. På den annen side får jo energibransjen stor oppmerksomhet – ikke minst nå som strømprisene øker. Det mener jeg er bra, for spørsmålet om hvem som betaler for infrastrukturen vår og forbruket vårt er viktig.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Det er vanskelig å spå inn i fremtiden, og jeg skal passe meg for det som politiker. Men vi kan ikke basere oss på kull og olje i all evighet. Det går simpelthen ikke. Så da må vi basere oss på vannkraft, jordvarme og solenergi, for å nevne noe. Også må vi nok forbruke mindre.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Det er nødvendig å elektrifisere de næringene vi skal basere oss på i fremtiden. Elektrifiseringen av norsk sokkel synes jeg derimot er et eneste stort sluk. Jeg fatter og begriper ikke hvordan vi kan prioritere å pynte på klimaregnskapet på denne måten – på bekostning av naturen, fastlandsindustrien og norske husholdningers økonomi – for at oljen skal selges og brennes i utlandet.

– Er du opptatt av å spare strøm?
– Ja! Det er bra både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Men jeg synes ikke noe om at folk må fryse i sine egne hjem. Ja til kutt i luksusforbruk, nei til skyhøye priser for vanlige folk!

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– På partilinjen: Jeg er mot å bygge ned naturen med vindkraft.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Jeg bor i borettslag, så det er ikke opp til meg alene. Men det er heller ikke meg imot.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Jeg prøver å reise med tog når jeg kan, i stedet for fly. Også prøver jeg faktisk å reise litt mindre enn da jeg var yngre, selv om det er mye reising knyttet til politikken. Jeg har heller ikke lappen eller bil - men det skyldes også dårlig økonomi i min ungdoms vår.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Høyere og mer ustabile priser.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Nei.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Jeg er positiv, selv om noe fortsatt virker usikkert og komplisert.

– Hva slags klimatiltak har du mest sansen for?
– Energieffektivisering. Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– FNs klimapanel har jo en ganske omfattende gjennomgang … Hehe. Også finnes det masse litteratur om vannkraftutbyggingen i Norge, om hjemfallsretten og hvordan vi sikret at verdiene fra naturen kom folket til gode. Det er mer oppløftende enn klimarapportene.