Forslaget gjelder for selskaper som driver innen havvind, mineralvirksomhet og karbonhåndtering på norsk sokkel.

Det skriver Finansdepartementet i en pressemelding tirsdag morgen.

– Vi ønsker å sikre at fellesskapet får en rettmessig andel av utenlandske selskapers verdiskapning i norske områder, og gjør derfor noen nødvendige skattegrep for å sikre nasjonal kontroll, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i meldingen.