Det bør ikke bare settes av plass til flytende vindkraft på et av Norges to første åpnede havareal for havvind. Det mener det svenske bølgekraftselskapet CorPower Ocean NUF/AB.

Det er bestemt at regjeringen skal tildele havarealene på Utsira Nord ved å vurdere selskaper ut i fra kvalitative kriterier.