Det bør ikke bare settes av plass til flytende vindkraft på et av Norges to første åpnede havareal for havvind. Det mener det svenske bølgekraftselskapet CorPower Ocean NUF/AB.

Det er bestemt at regjeringen skal tildele havarealene på Utsira Nord ved å vurdere selskaper ut i fra kvalitative kriterier.

Før jul sendte regjeringen ut forslag til tildelingskriterier og støtteordning for de to åpnede havvindområdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II på høring. De to områdene skal lyses ut mot slutten av første kvartal i år.