I høringsnotatet om auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø skriver regjeringen at det ikke er aktuelt å innføre grunnrenteskatt på havvind nå.

Hvilken betydning har egentlig ordet «nå» i denne sammenheng?

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) har tatt opp spørsmålet med finansminister Trygve Slagsvold Vedum:

– Betyr dette at det kan være aktuelt å innføre grunnrenteskatt på havvind på et senere tidspunkt, og...