Mye har skjedd innen norsk havvind det siste to årene. To havområder er lyst ut for konkurranse og regjeringen skal etter planen tildele områdene på nyåret.

Men hvilket regelverk havvindvirksomheten skal styre etter og hvordan den skal kontrolleres, er fortsatt ikke klart.