Terje Andersen fratrer stillingen som administrerende direktør i batteriselskapet Morrow Batteries med virkning fra 13. juni.

Det varsler selskapet i en pressemelding sent mandag kveld.

Styreleder Håkon Tanem tar over rollen som administrerende direktør frem til en permanent løsning er på plass. Liv Monica Stubholt tar over som styreleder og Maria Moræus Hanssen blir nytt styremedlem.

– Da vi etablerte Morrow Batteries for to år siden, hadde vi en ambisjon om å starte et nytt kapittel i norsk industrihistorie. Når byggingen av Morrows første batterifabrikk starter, vil dette bli en realitet. Jeg er stolt over det vi har oppnådd så langt. Vi har bygget dette selskapet stein for stein, kollega for kollega. Jeg vil takke vårt talentfulle team for en spennende reise, og jeg ønsker Morrow alt godt fremover, sier Andersen i en pressemelding.

Det går ikke frem av pressemeldingen hvorfor Andersen slutter, men Agder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen uttaler til Fædrelandsvennen at han ikke ser noen dramatikk i Andersens avgang. Agder Energi er battericelleprodusentens nest største eier (35 prosent).

Hentet nylig 1 milliard

– Jeg har forståelse for at en slik endring kan oppfattes dramatisk sett fra utsiden, men som eier mener jeg dette bare er en naturlig utvikling for en organisasjon vi har bygget fra bunnen av, og som nå er klar for det neste store steget.

Syvertsen ønsket ikke å svare på Fædrelandsvennens spørsmål om avgangen skyldes uenighet mellom Andersen og styret, eller om den har sammenheng mellom Morrows store kapitalbehov estimert til 30 milliarder kroner.

Morrow Batteries hentet nylig inn 1 milliard kroner i ny kapital for å finansiere den første fasen av selskapets battericellefabrikk i Arendal, som får kapasitet til å produsere 1 gigawattimer battericeller.

Samtidig kom ABB og Siemens, Nysnø Klimainvesteringer og Arendals Fossekompani inn på eiersiden. Majoritetseier er Bjørn Rune Gjelstens selskap NOAH AS (36 prosent)

I 2028, når gigafabrikken er ferdig utbygd, skal kapasiteten være oppe i 43 GWh, tilsvarende behovet til 700.000 elbiler. I full produksjon vil gigafabrikken trenge minst 315 megawatt effekt, tilsvarende snaut 3 terawattimer i året.

Håkon Tanem, som tar over for Andersen inntil en permanent løsning er på plass, har vært styreleder siden Morrow ble etablert.

Den nye styrelederen, Liv Monica Stubholt, er energirettspartner i advokatfirmaet Selmer, og har tidligere hatt flere topplederstillinger i Aker, og styreverv i flere store selskaper i energi-og prosessindustrien. Hun har også vært statssekretær i Utenriksdepartementet og i Olje- og energidepartementet.