Stortingsflertallet, Ap, Sp, SV, KrF og MDG, la fredag morgen frem de punktene der de har blitt enige hva gjelder havvindutbyggingen på Sørlige Nordsjø II. Dette er hovedpunktene:

Makspris: Dette er den høyeste prisen som interessentene kan tilby i den kommende auksjonen om Sørlige Nordsjø II.