For lav statstøtte til havvindutbyggingen - og utdaterte kostnadsanslag. Havvind-konkurrenter som ikke får regnestykket til å gå opp og lar være å by i Norges første havvindauksjon.

Det har blåst rundt regjeringens forslag til statstøtte-regime for Norges første bunnfaste havvindpark, Sørlige Nordsjø II. Stortingets energi- og miljøkomite behandler i disse dager regjeringens forslag, og det har ikke skortet på advarsler og verstefall-scenarier fra havvindbransjen.

Den foreslåtte havvindstøtten er altfor lav, spesielt sett opp mot den store økningen i utbyggingskostnadene de siste årene – er budskapet.