HAUGESUND: – Du spør om flytende havvind kommer til å bli en lønnsom satsing? For Norge som samfunn?

Analysesjefen i 4C Offshore (TGS), som blant annet tilbyr data og analyse for havvindbransjen, tenker seg om:

– Vel, hva er alternativet? Hvis en ikke er villig til betale hva det koster å senke kostnadsnivået for flytende vindkraft, så må en tenke på hva en er villig til å gjøre i stedet. Alternativet er mange flere vindparker på land. Jeg kunne nevnt kjernekraft, men det er ikke billigere enn havvind.