Regjeringen vil ikke gi statsstøtte til utbygging av alle de tre feltene for flytende havvind på Utsira Nord, kun ett eller to felt, slik Europower tidligere har omtalt.

Det kan både føre til begrenset havvind-utbygging i området og tapte inntekter for den aktøren som faktisk bygger ut, advarer Statnett.

Bekymringen kommer fram i nettoperatørens høringsuttalelse til regjeringens planer for hvordan Norges to første havvindområder, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, skal lyses ut og tildeles.