– Vi kommer ingen vei med aksept og legitimitet i den norske befolkningen hvis vi ikke greier å vise at vi får til det på havvind som vi har gjort på petroleum, nemlig å bidra til en leverandørindustri langs hele kysten.