– Vi kommer ingen vei med aksept og legitimitet i den norske befolkningen hvis vi ikke greier å vise at vi får til det på havvind som vi har gjort på petroleum, nemlig å bidra til en leverandørindustri langs hele kysten. Det handler om å sikre legitimitet for å få dette til, sa Norwea-leder og påtroppende leder av Fornybar Norge Åslaug Haga på en havvindkonferanse i oktober.

Norske havvind-aktører har gjennom høringsrunder spilt inn til regjeringen at den må sørge for oppdrag til norsk leverandørindustri i kommende havvind-utbygginger.