Forrige uke sendte Olje- og energidepartementet ut en rekke havvind-kriterier på høring, inkludert prekvalifiseringskriterier for Sørlige Nordsjø II. Prekvalifiseringskriteriene skal blant annet sørge for at selskapene som får delta i auksjonen om havvindområdet har nok erfaring med å bygge og drifte havvindparker.

– Dette kriteriet vil skrelle bort mange av søkerne, uttalte Simen Elvestad, sjef i Seagust, havvind-konsortiet til Ferd, Arendals Fossekompani og svenske Vattenfall.

Han viste til et kriterie som omfattet planlegging, bygging og idriftsettelse av en nettstasjon for likestrøm (HVDC) med en kapasitet på 300 MW eller mer, en type anlegg det gjerne er store, statlige nettoperatører som håndterer.