Regjeringen vil at Norge skal ta ti prosent markedsandel i det globale havvindmarkedet i 2030.

Det målet vil bli svært krevende å nå, sier Even Winje, samfunnsøkonom og partner i analyse- og konsulentselskapet Menon.

– Ti prosent markedsandel er et veldig høyt tall når du snakker om hele havvindnæringen, både bunnfast og flytende, sier Winje. Han peker på at havvindindustrien i dag og i lang tid vil være dominert av havvindutbygginger med bunnfaste turbiner.

Bunnfast-markedet domineres i dag av godt etablerte aktører, som Danmark og Tyskland, som var tidlig ute og jobbet målrettet for å bygge opp innenlandsk industri.