En nær samlet havvindnæring og en rekke utenlandske havvindaktører venter på avklaringer fra regjeringen for hvordan de skal konkurrere om å få bygge ut havvind på norsk sokkel. Minst 16 konsortier bestående av små og store norske selskap og store utenlandske energikonsern, venter blant annet på kriterier for å kvalifisere seg til konkurransen.

Nå åpner regjeringen for at Olje- og energidepartementet kan gi et havområde til en aktør uten at området lyses ut, og uten at andre aktører får konkurrere om havområdet.