Konsortiet Brigg Vind som består av Vårgrønn, Å Energi og Corio Generation ønsker å vinne areal på Sørlige Nordsjø II for å bygge en havvindpark på cirka 1400MW.

For å få til dette, og videre satsing på norsk havvind, har de utarbeidet en analyse av 600 norske leverandørselskaper for å belyse det norske potensialet innenfor havvind.