Ifølge en ny rapport fra TGS’ analyseselskap 4C Offshore om flytende havvind viser det seg at mange land er på etterskudd når det gjelder flytende havvind. Fra den forrige rapporten, som kom i mai i år, har de nå justert ned forventet gigawatt.

– Globalt har vi tatt ned forventet GW som enten skal være i drift eller under bygging med 2 GW i 2030 og i 2035, sier Ivar Slengesol. Han er direktør for nye energiløsninger i TGS.

– Vi forventer totalt sett 14 GW i drift eller under bygging i 2030.