NVE skroter flesteparten av de havvindområdene de konsekvensutredet i 2012. Hele 10 av 13 områder som lå på bordet er ikke inkludert i forslaget til havvindområder NVE la på bordet tirsdag.

Med unntak av to områder utenfor Bergensområdet og Vestland, er majoriteten av de nye områdene NVE har identifisert og vil utrede videre områder som ligger lenger ut i havet (se faktaboks nederst).

De gamle områdene fra 2012 har for store konflikter med andre interesser som fiskeri, skipsfart og viktige miljøverdier, er NVEs vurdering.