Det vil gå svært lang tid før de fleste av de nye havvindområdene NVE har identifisert kan åpnes og lyses ut for konkurranse.

Brorparten av de 20 havvindarealene vil heller aldri bli bygget ut.