Regjeringen har varslet utlysning av Norges første havvindområder i løpet av første kvartal i år. Før jul sendte olje- og energiminster Terje Aasland ut kvalitative kriterier og støtteordning for de to aktuelle havområdene på høring.

Nå advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mot tidsløpet regjeringen legger opp til i deler av havvindsatsingen, både på kort og lang sikt. Det kommer fram i NVEs høringsuttalelse.

Direktoratet har i lengre tid jobbet med å identifisere nye havareal som egner seg for utbygging av havvind.