– Med tanke på kraftmarkedet i Norge og utviklingen de neste årene, så vil havvind være en viktig del av løsning for grønn omstilling og for å nå klimamålene. Og da handler det om hvor den havvinden skal bygges; bare i sør eller skal man utnytte de 20 områdene NVE har lagt frem langs hele kysten?

Robert Hjorth, leder for...