– Det gir et uheldig signal. Investortilliten har fått en alvorlig knekk. Alle havvindaktører, norske og utenlandske, må tenke nøye over hvilke type endringer som kan komme underveis i den norske havvindsatsingen, sier fagsjef for havvind i Energi Norge, Jon Evang.

Han sikter til regjeringens foreslåtte skattepakke for vann- og vindkraft som regjeringen overrasket med da de la fram forslaget til statsbudsjettet for 2023.

Ifølge Evang har flere aktører som har posisjonert seg for å konkurrere om å bygge ut havvind på norsk sokkel uttrykt bekymring for hva slags rammebetingelser den norske havvindsatsingen vil få, og hvor forutsigbare rammevilkårene vil være.