Til Europower bekrefter Eviny og Lyse at konsoritet Shell, Lyse og Eviny droppet å legge inn bud i auksjonen om Sørlige Nordsjø II.

– Konsortiet Shell/Lyse/Eviny deltok ikke i auksjonen.