– Ut fra kostnadsbildet, markedsforhold, tidslinje, vilkår i differansekontrakten og øvrige rammebetingelser, vurderte vårt konsortium at de kommersielle forutsetningene for å delta i auksjonen ikke var oppfylt. Det var også derfor vi ikke deltok i prekvalifiseringen.