Kommende havvind-utbyggere på norsk sokkel må gjennom et trangt nåløye for å kvalifisere seg til å delta i konkurransen. Det ble klart da regjeringen sendte kriterier, auksjonsmodell og støtteordning for de to havområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord på høring før jul.

Nå advarer Konkurransetilsynet om at nåløyet blir vel trangt. I sin høringsuttalelse peker tilsynet på en rekke elementer i høringsnotatene som de mener vil føre til svekket konkurranse og uheldige effekter for havvindutbyggingen i Norge på kort og lengre sikt.