Kjetil Lund griper inn direkte for å holde tidsplanen for Sørlige Nordsjø-utbyggingen

NVE melder fredag ettermiddag at de har mottatt en melding fra havvindkonsortiet Ventyr om utbygging av Sørlige Nordsjø II. Norges første bunnfaste havvindprosjekt holder dermed tidsplanen – men bare fordi Kjetil Lund selv griper inn i streikerammet NVE.

Vassdrags - og energidirektør Kjetil Lund har måttet ta saksbehandlingen i egne hender grunnet streiken i NVE. Særlige Nordsjø II holder dermed tidsplanen foreløpig.
Vassdrags - og energidirektør Kjetil Lund har måttet ta saksbehandlingen i egne hender grunnet streiken i NVE. Særlige Nordsjø II holder dermed tidsplanen foreløpig.Foto: Ole Petter Pedersen
Publisert 31. May 2024, kl. 12.15Oppdatert 31. May 2024, kl. 12.15