Regjeringen har sagt at seks selskaper må kvalifiseres for auksjonen om havvindområdet Sørlige Nordsjø II. Hvis færre enn seks kommer gjennom OEDs nåløye når de nå skal behandle søknadene, vil departementet vurdere om auksjonen i det hele tatt skal gjennomføres.