– Offshore Norge går inn for et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø, men vi kan ikke lage et regelverk så strengt at kostnadsnivået blir så høyt at den norske sokkelen blir uinteressant for kapital.