Onsdag 29. mars blir en historisk dag i norsk energihistorie, når Norges aller første havvindområder lyses ut for konkurranse. Utlysningen av totalt fire lisenser på til sammen 3 GW er det første, praktiske skrittet mot regjeringens havvindsatsing; tildeling av 30 GW havvind innen 2040. Det tilsvarer rundt 150 TWh, nesten like mye som Norges eksisterende kraftproduksjon.

I Brussel sitter sjefen for WindEurope, vindkraftbransjens europeiske talerør, og følger utbyggingen av havvind over hele Europa. Giles Dickson mener det er avgjørende for den norske havvindsatsingen at den første utlysningen blir en suksess.