Dette er en kommentar som står for artikkelforfatterens regning.

Hvilke råd har egentlig Vista Analyse gitt til Olje- og energidepartementet om hva som bør være maksprisen på havvind fra Sørlige Nordsjø II? Hvilken kontakt har det vært mellom partene? Hva er det neste som skal endres på i utlysningsprosessen for havvindområdet?