På oppdrag av Tekna og Norwegian Offshor Wind har analyseselskapet Menon Economics utarbeidet en rapport som ser på kompetansebehovet for at Norge skal lykkes med sine ambisjoner for havvind. Hovedfokus er på flytende havvind.