– Hva er den største utfordringen i energibransjen akkurat nå?
– Innenfor havvindnæringen i stort, så er det de økte kostnadene vi har sett de siste årene, med både inflasjon og kapasitetsutfordringer i leverandørindustrien. Dette har ført til at flere prosjekter er blitt utsatt eller ikke vil bli gjennomført. Aktørene i Norge er nå mest spent på hva som skjer med Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Vil det bli gjennomført en auksjon i Sørlige Nordsjø II, og hva blir resultatet av den pågående dialogen mellom regjeringen og Esa (Eftas overvåkningsorgan) om Utsira Nord? Man ønsker jo å komme i gang med de første prosjektene, men så lenge man ikke har avklart hva som skjer med søknadsprosessen, skaper det stor usikkerhet.

– Er dere usikre?
– Når det gjelder Sørlige Nordsjø II, vet vi at betingelsene for å delta i auksjonen er krevende. Det sier alle aktørene og alle konsortiene som nå er med i kvalifiseringen. Så vi er spente på om det kommer til å bli noen auksjon.

– Kort fortalt, hva er det dere planlegger innenfor havvind?
– Det viktige for oss er å få etablert havvind i Norge. Man trenger havvind som en kraftkilde fremover, både i Norge og i Europa. Utbygging av havvind vil også gi mange arbeidsplasser, og Europa har store ambisjoner. Skal Norge henge med på denne industriutviklingen, er man nødt til å komme i gang med de første prosjektene.

– Hvem eller hva er de største utfordringene for å få til dette?
– Akkurat nå i Norge er det de prosessene som myndighetene har hatt. Der hadde man i utgangspunktet forventet at man hadde kommet lenger. Men så må vi som næring jobbe for å få aksept for havvind i det norske folk og blant norske politikere. Få en forståelse for hvordan havvindnæringen kan sameksistere med andre næringer, som fiskeri. Vi må finne balansen mellom å bygge ut mest mulig og minimere påvirkningen på miljøet.

– Hva trenger dere fra politisk hold?
– Vi trenger en bred politisk støtte for at man ønsker havvind. At man er tydelig på at målsetningene om å tilrettelegge for 30 GW innen 2040 opprettholdes.

– Hva synes du det snakkes for mye om i bransjen? Hva er vi for opptatte av?
– Vi kan ikke snakke for mye om behovet for at dette skjer fort. Det skal skje en energitransformasjon i Norge og Europa, hvor man skal nå klimamålsetningene og etablere ny grønn industri. Til dette trenger man kraft, og da trenger man at ting skjer fortere enn det gjør i dag. Det er det vi prater mye om, og det tror jeg vi skal fortsette å prate mye om.

– Hva ville du gjort hvis du var energiminister for en dag?
– Jeg ville ha tatt og kalt inn alle konsortiene og gitt en status for hvordan dialogen med Esa går. Og jeg ville laget en plan for hvordan jeg vil realisere de første og de neste prosjektene på norsk sokkel, sånn at man får bygd ut flytende havvind. Jeg ville også sørget for at man fant en god løsning for hybride nettløsninger.

– Hva er det viktigste regjeringen kan gjøre de neste tre månedene for å få fart på fornybar energi?
– De må levere på det de har sagt at de skal gjøre. Det er viktig at man får levert søknadene for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord og lagt planene for den nye utlysningen i 2025. Og de må være tydelige på viktigheten av at havvind blir en sentral del av kraftforsyningen i Norge.

– For dere har troen på det?
– Virkelig. Skal vi få til det vi vil, å nå klimamålene og skape ny grønn industri, så viser jo alle prognoser fremover at havvind spiller en sentral rolle i energimiksen. I tillegg må vi få til vindkraft på land, solkraft, og vi må oppgradere vannkraften.

– Vi vet at de betingelsene for Sørlige Norsjø II er krevende blant annet på grunn av kostnadsøkningene vi har sett. Men jeg håper det likevel kommer inn bud. Hvis ikke, så får vi gå tilbake til tegnebrettet, avslutter han.