Regjeringens ønske om å bruke minst mulig offentlig støtte på å bygge ut bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II, kan føre til at få - eller i verste fall ingen - havvind-aktører vil by i auksjonen senere i år.