Nylig kunne Europower melde om en enorm vekst i antall saker med strømrelaterte ord. Men også havvind, solkraft og vannmagasiner har blitt flittig brukt i avisspaltene og på nyhetssendinger. Det viser tall som Retriever Norge har innhentet for Europower.

I fjor var det en solid vekst i antall medieomtaler av havvind - fra like over 6000 omtaler i 2020 til like over 8500 omtaler i 2021. I 2022 fortsetter tallet å vokse - til like under 13.000 omtaler. Det har blant annet Fornybar Norge merket seg.

– Vi ser også at interessen for havvind er økende, i næringen, det politiske miljøet og samfunnet generelt, så dette er absolutt positivt. Nå gjelder det også at politikerne ikke reduserer havvindsatsningen, men holder trykket oppe. Vi håper på bred politisk oppslutning om de store linjene i utviklingen av norsk havvind og at alle tre prosjektene på Utsira Nord kan realiseres raskt, skriver Toini Løvseth til Europower. Hun er direktør for marked og produksjon i Fornybar Norge.

Omtale av sol

Også sol er i vinden som aldri før. Aldri før har norske medier skrevet mer om strøm produsert av solens stråler; både «solkraft» og «solenergi», samt solceller har en solid vekst.

– Medieomtale på «solkraft» satt rekord i antall benevnelser i 2021. Målingen for 2022 viser at solkraft øker med ytterligere 48 prosent. Vi ser i tillegg en økning i omtale på solcelle og solenergi, som viser at sol som energikilde blir mer diskutert og omtalt år for år, kommenterer analysesjef Benedicte M. Andersen i Retriever Norge.

Når Europower presenterer tallene for daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen, blir hun ikke sjokkert over økningen.

– Jeg er ikke overrasket. Det norske folk – både boligeiere og eiere av bygg- enten det er skoler kontorbygg eller annet, ønsker solceller på sine tak, sier Berentsen.

– Tror du den store interessen kommer til å holde seg?

– Vi tror at interessen er ekstra høy nå på grunn av strømprisen, men at også på lengre sikt bidrar dette også til forsyningssikkerhet, er et godt miljøtiltak og lav strømpris for byggeieren. Det er egentlig det nærmeste man kommer en god fastprisavtale på strøm i dag, mener hun.

Og den økte omtalen tar hun gjerne til inntekt for at «folk flest» begynner å ta solkraft på alvor.

– Både interesse media, hos politikere og i økning i kundeforespørsler tilsier at man har begynt å skjønne at solkraft er det eneste som sammen med energieffektivisering som kan bidra på kort sikt til kraftutbygging og unngå at Norge går mot et kraftunderskudd, tror hun.

Begrep 2022 2021 2020
Vindkraft 19.699 18.129 20.921
Havvind 12.855 8583 6029
Solkraft 17.687 11.969 9065
Solenergi/solcelle 10.244 6 424 5181

Oppsving for vannkraften

Det var også et solid oppsving i antall saker om vannkraft i fjor.

– «Vannkraft» ser en markant økning fra 9600 oppslag i 2021 til 17.500 i 2022. Fokus på vannkraft som energikilde, tomme vannmagasiner og høye strømpriser skaper mye debatt våren 2022. Mangel på nedbør og smeltevann fører også begrepet «fyllingsgrad» inn i mediespaltene og lesernes bevissthet med en tredobling i omtale, sier Andersen til Europower.

Fornybar Norge har også merket den økte interessen.

– Både vi og medlemmene merker helt klart økt interesse for vannkraft og fyllingsgrad. Det er ikke mange år siden fyllingsgrad kun var noe bransjen var opptatt av, mens vi i høst så stor interesse for NVEs ukentlige tall for magasinfylling. Særlig positivt synes vi det er at flere også ser behovet for økt produksjon av fornybar energi, mener Toini Løvseth.

– Er det noen grunn til å tro at denne interessen vil dabbe av i 2023?

– Vi tror interessen vil fortsette framover, med tanke på at flere rapporter viser at vi kan stå foran et kraftunderskudd om få år. Samtidig frykter vi at høyprisbidraget og den varslede mekanismen for magasinregulering kan redusere nytten av vannmagasinene ved at de ikke lenger blir kjørt i takt med behovet, og evt langsiktig effekt av høyprisbidraget på investeringene i effekt, sier hun.

«Nettleie» har også fått et nokså stort oppsving i antall medieomtaler - der norske medier i 2020 omtalte nettleien rundt 3100 ganger, har det på tå to år økt til rundt 11.800 ganger i 2022.

Begrep 2022 2021 2020
Vannkraft 17.475 9664 8434
Vannmagasin 7374 2470 1090
Fyllingsgrad 6269 1704 814
Nettleie 11.839 8243 3082

Fakta om tallene:

Målingen er utført av Retriever Norge på vegne av Europower.

Kildegrunnlaget inkluderer majoriteten av norske aviser på papir, magasiner og tidsskrifter, i tillegg til alle landets nettaviser. I kildegrunnlaget er også de største og mest toneangivende, redaksjonelle fjernsyns- og radiosendingene.

Det er søkt i 1300 redaksjonelle kilder.

Statistikken gjelder for hele 2022.